Vypuknutí Covid-19 nemá žádný zásadní dopad na aktivity Medpillstore. V závislosti na regionu však může dojít k mírným zpožděním při přepravě.